Activiteiten

mrt
27
za
is Mickey Simons jarig
mrt 27 hele dag
mrt
30
di
is Jef Jacobs jarig
mrt 30 hele dag
mei
16
zo
is Ramona Smeets-Volders jarig
mei 16 hele dag
mei
26
wo
is Arlette Franssen jarig
mei 26 hele dag
is Milou Mesters jarig
mei 26 hele dag
is Tom Mesters jarig
mei 26 hele dag
mei
28
vr
is Sophie jarig
mei 28 hele dag
jun
4
vr
is Kilian Housen jarig
jun 4 hele dag
jun
18
vr
is Mark Frissen jarig
jun 18 hele dag
jun
23
wo
is Edwin Bessems jarig
jun 23 hele dag
jul
7
wo
is Wim Heuts jarig
jul 7 hele dag
jul
10
za
is Henk Herben jarig
jul 10 hele dag
jul
12
ma
is Jan Crapels jarig
jul 12 hele dag
jul
16
vr
is Magda Slootbeek jairg
jul 16 hele dag
jul
22
do
is Harrie Reul jarig
jul 22 hele dag
okt
15
vr
is Fred Bastings jarig
okt 15 hele dag
nov
17
wo
is Patrick Blom jarig
nov 17 hele dag
nov
25
do
is Jos Vaessens jarig
nov 25 hele dag
jan
10
ma
is Ben Blom jarig
jan 10 hele dag
mrt
27
zo
is Mickey Simons jarig
mrt 27 – mrt 28 hele dag
mrt
30
wo
is Jef Jacobs jarig
mrt 30 hele dag
mei
16
ma
is Ramona Smeets-Volders jarig
mei 16 hele dag
mei
26
do
is Arlette Franssen jarig
mei 26 hele dag
is Milou Mesters jarig
mei 26 hele dag
is Tom Mesters jarig
mei 26 hele dag
mei
28
za
is Sophie jarig
mei 28 hele dag
jun
4
za
is Kilian Housen jarig
jun 4 hele dag
jun
18
za
is Mark Frissen jarig
jun 18 hele dag
jun
23
do
is Edwin Bessems jarig
jun 23 hele dag
jul
7
do
is Wim Heuts jarig
jul 7 hele dag
jul
10
zo
is Henk Herben jarig
jul 10 hele dag
jul
12
di
is Jan Crapels jarig
jul 12 hele dag
jul
16
za
is Magda Slootbeek jairg
jul 16 hele dag
jul
22
vr
is Harrie Reul jarig
jul 22 hele dag
okt
15
za
is Fred Bastings jarig
okt 15 hele dag
nov
17
do
is Patrick Blom jarig
nov 17 hele dag
nov
25
vr
is Jos Vaessens jarig
nov 25 hele dag
jan
10
di
is Ben Blom jarig
jan 10 hele dag
mrt
27
ma
is Mickey Simons jarig
mrt 27 hele dag
mrt
30
do
is Jef Jacobs jarig
mrt 30 hele dag
mei
16
di
is Ramona Smeets-Volders jarig
mei 16 hele dag
mei
26
vr
is Arlette Franssen jarig
mei 26 hele dag
is Milou Mesters jarig
mei 26 hele dag
is Tom Mesters jarig
mei 26 hele dag
mei
28
zo
is Sophie jarig
mei 28 hele dag
jun
4
zo
is Kilian Housen jarig
jun 4 hele dag
jun
18
zo
is Mark Frissen jarig
jun 18 hele dag
jun
23
vr
is Edwin Bessems jarig
jun 23 hele dag
jul
7
vr
is Wim Heuts jarig
jul 7 hele dag
jul
10
ma
is Henk Herben jarig
jul 10 hele dag
jul
12
wo
is Jan Crapels jarig
jul 12 hele dag
jul
16
zo
is Magda Slootbeek jairg
jul 16 hele dag
jul
22
za
is Harrie Reul jarig
jul 22 hele dag
okt
15
zo
is Fred Bastings jarig
okt 15 hele dag
nov
17
vr
is Patrick Blom jarig
nov 17 hele dag
nov
25
za
is Jos Vaessens jarig
nov 25 hele dag
jan
10
wo
is Ben Blom jarig
jan 10 hele dag
mrt
27
wo
is Mickey Simons jarig
mrt 27 hele dag
mrt
30
za
is Jef Jacobs jarig
mrt 30 hele dag
mei
16
do
is Ramona Smeets-Volders jarig
mei 16 hele dag
mei
26
zo
is Arlette Franssen jarig
mei 26 hele dag
is Milou Mesters jarig
mei 26 hele dag
is Tom Mesters jarig
mei 26 hele dag
mei
28
di
is Sophie jarig
mei 28 hele dag
jun
4
di
is Kilian Housen jarig
jun 4 hele dag
jun
18
di
is Mark Frissen jarig
jun 18 hele dag
jun
23
zo
is Edwin Bessems jarig
jun 23 hele dag
jul
7
zo
is Wim Heuts jarig
jul 7 hele dag
jul
10
wo
is Henk Herben jarig
jul 10 hele dag
jul
12
vr
is Jan Crapels jarig
jul 12 hele dag
jul
16
di
is Magda Slootbeek jairg
jul 16 hele dag
jul
22
ma
is Harrie Reul jarig
jul 22 hele dag
okt
15
di
is Fred Bastings jarig
okt 15 hele dag
nov
17
zo
is Patrick Blom jarig
nov 17 hele dag
nov
25
ma
is Jos Vaessens jarig
nov 25 hele dag
jan
10
vr
is Ben Blom jarig
jan 10 hele dag
mrt
27
do
is Mickey Simons jarig
mrt 27 hele dag
mrt
30
zo
is Jef Jacobs jarig
mrt 30 – mrt 31 hele dag
mei
16
vr
is Ramona Smeets-Volders jarig
mei 16 hele dag
mei
26
ma
is Arlette Franssen jarig
mei 26 hele dag
is Milou Mesters jarig
mei 26 hele dag
is Tom Mesters jarig
mei 26 hele dag
mei
28
wo
is Sophie jarig
mei 28 hele dag
jun
4
wo
is Kilian Housen jarig
jun 4 hele dag
jun
18
wo
is Mark Frissen jarig
jun 18 hele dag
jun
23
ma
is Edwin Bessems jarig
jun 23 hele dag
jul
7
ma
is Wim Heuts jarig
jul 7 hele dag
jul
10
do
is Henk Herben jarig
jul 10 hele dag
jul
12
za
is Jan Crapels jarig
jul 12 hele dag
jul
16
wo
is Magda Slootbeek jairg
jul 16 hele dag
jul
22
di
is Harrie Reul jarig
jul 22 hele dag
okt
15
wo
is Fred Bastings jarig
okt 15 hele dag
nov
17
ma
is Patrick Blom jarig
nov 17 hele dag
nov
25
di
is Jos Vaessens jarig
nov 25 hele dag
jan
10
za
is Ben Blom jarig
jan 10 hele dag
mrt
27
vr
is Mickey Simons jarig
mrt 27 hele dag
mrt
30
ma
is Jef Jacobs jarig
mrt 30 hele dag
mei
16
za
is Ramona Smeets-Volders jarig
mei 16 hele dag
mei
26
di
is Arlette Franssen jarig
mei 26 hele dag
is Milou Mesters jarig
mei 26 hele dag