MAANDAG 27 FEBRUARI: DEADLINE KLANKWIJZER

Op 28 maart verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondigingen van activiteiten tussen 31 maart en 18 juni worden uiterlijk MAANDAG 27 FEBRUARI bij de redactie verwacht. Deze deadline geldt voor korte aankondigingen van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl.