Back to Top

Sibbe - IJzeren

Vrienden

Harmonie St. Rosa is een bloeiende vereniging met meer dan 50 leden. De harmonie heeft in 2010 haar beleidsplan geformuleerd, waaruit blijkt dat de vereniging de komende jaren bijzonder veel aandacht wil schenken aan de opleiding van jeugdige leden en in samenwerking met de school muzikale vorming aan de kinderen zal geven. In het plan is eveneens opgenomen dat de vereniging het bereikte niveau wil handhaven, waarbij zeker de publieksvriendelijke concerten niet vergeten zullen worden. Opleiding en het niveau handhaven betekent dat er steeds meer financiële middelen nodig zijn. Vandaar dat in het verleden het initiatief is genomen tot de oprichting van de

STICHTING VRIENDEN VAN ST. ROSA

De stichting wordt gevormd door Vrienden die zich betrokken voelen bij het wel en wee van
St. Rosa; Vrienden die door middel van een financiÎle bijdrage de vereniging in stand houden. Lid zijn van de Vrienden van St. Rosa kost u 50 Euro per jaar of 5 Euro per maand. Harmonie St. Rosa doet natuurlijk ook iets terug voor de Vrienden van St. Rosa. U zult als gast aanwezig zijn bij een of meer muzikale festiviteiten die wij organiseren. Tevens zult u van ons de nieuwsbrief Sub Rosa ontvangen, waarin wij u op de hoogte houden van de activiteiten van Harmonie St. Rosa. Het belangrijkste is dat u, als echte vriend, Harmonie St. Rosa steunt.

Klik hier voor de lijst van Vrienden van St. Rosa. Vraag daarom vandaag nog de antwoordkaart aan en u bent morgen lid van de Stichting Vrienden van St. Rosa.

Voor meer informatie:
info@harmoniestrosa.nl